Personeel vindt passie belangrijker dan arbeidsvoorwaarden

Nu Nederland langzaam uit de crisis lijkt te komen, gaat de arbeidsmobiliteit weer toenemen. Natuurlijk doet elke organisatie er alles aan om haar human capital vast te houden. Maar er is meer nodig om goed personeel aan je bedrijf te binden. Het gaat werknemers ook om passie en het gevoel dat ze met iets ‘goeds’ bezig zijn.

Niets is zo makkelijk als het meten van retention, zo schrijft Deloitte in het rapport. En de cijfers zijn weer makkelijk in verband te brengen met andere statistische gegevens als bijvoorbeeld loon, performance ratings of deelname aan trainingen en cursussen. Dus de focus op retention is goed ingeburgerd. Alleen kan niet meer worden volstaan met een jaarlijkse meting. Managers en leidinggevenden moeten eigenlijk continu weten wat er onder de werknemers leeft.
Daarvoor moet niet alleen het geijkte instrumentarium worden ingezet, zoals enquêtes of info uit functionerings- danwel exitgesprekken. Nee, bedrijven moeten ook regelmatig round tables organiseren om te horen wat er speelt en medewerkers moeten worden gestimuleerd om zich te uiten op weblogs en social media. Daar wordt duidelijk waar de liefde voor het werk ligt, maar ook de irritaties en de bureaucratie.

Persoonlijk en professioneel
Deloitte deed daar wereldwijd onderzoek naar en ook naar hoe bedrijven daarmee om gaan. De uitkomsten gelden voor hoger en voor lager gekwalificeerd personeel. Arbeidsvoorwaarden en salaris spelen een rol, maar niet eens zo’n hele grote. Belangrijker nog is het gevoel om gewaardeerd te worden, door bijvoorbeeld complimenten en de credits voor je werk. Daarnaast willen medewerkers niet op gedraaide uren of productie afgerekend worden, maar op hun performance, hun aanpak of hun doelen. Maar het belangrijkst voor bedrijven die hun human capital willen vasthouden is: zorg dat er mogelijkheden voor ontwikkeling zijn. Waarom zou iemand uit dienst gaan als er binnen de organisatie nog zoveel plekken zijn om te leren. Waarom weggaan als je creativiteit alle ruimte krijgt? Bedrijven moeten ook de mogelijkheid bieden om binnen de organisatie ‘ondernemertje te spelen’ of ‘eigen baasje te zijn’. Dat laatste leeft vooral onder de millenials, de jongste generatie werknemers, zo toont Deloitte. Ze willen snel aanpakken en de zaken zelf regelen.
Het gebeurt allemaal nog veel te weinig, zo toont het onderzoek. Vier op de tien organisaties zeggen zelf slecht te scoren op het samenbrengen van persoonlijke en bedrijfsdoelen, of het helpen vinden van een balans tussen persoonlijk en professioneel.

Goed en zinnig
Een van de conclusies, die uit de ‘Global Human Capital Trends 2014′ rollen, is opvallend. “It’s the work itself”, stelt Deloitte. Medewerkers hechten niet alleen aan fijne werkomstandigheden en persoonlijke ontwikkeling. Zij willen ook het idee hebben dat ze ‘goed werk’ doen. Met ‘goed’ bedoelt Deloitte: sociaal of maatschappelijk verantwoord. De populairste banen – zeker onder millenials – tackelen sociale thema’s als schaarste van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering of armoede.
Maar ‘goed’ betekent ook zinnig, zo is in het rapport te lezen. Het werk moet aansluiten op de opleiding en het niveau van de werknemer en wat hij of zij nuttig vindt. De ‘flow’ die dat geeft is veel belangrijker dan werktijden of salarisvoorwaarden.