Wijzigingen per 1 juli 2014

Aanzegtermijn

Proeftijd

Concurentiebeding

Minimumloon

Geheel nieuw: de aanzegtermijn!

Bij alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van een half jaar of langer moet de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst afloopt schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van het contract. Indien de werkgever dit achterwege laat, moet hij de werknemer een vergoeding betalen van een maand loon. Dit geldt ook als het contract wordt voortgezet. Indien de werkgever te laat is geldt een vergoeding naar rato!

Indien de werkgever aangeeft het contract te willen voortzetten, moet hij ook aangeven tegen welke voorwaarden hij dat wil. Laat hij dat achterwege dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd en tegen dezelfde voorwaarden, doch ten hoogste voor een jaar.

Er geldt geen aanzegtermijn indien het contract niet op een vaste datum eindigt, bijvoorbeeld als het is aangegaan voor de duur van een bepaald project of voor ziektevervanging.

Let op: deze bepaling gaat op 1 juli 2014 onmiddellijk in. Toch is er één uitzondering, namelijk als een tijdelijk contract in de maand juli 2014 eindigt. Een werkgever kon bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst immers niet weten dat de aanzegtermijn verplicht zou worden. Daarom is geregeld dat deze verplichting nog niet geldt voor arbeidsovereenkomsten die binnen een maand na inwerkingtreding van de nieuwe flexregels eindigen.

Nieuw met betrekking tot proeftijd

Bij arbeidsovereenkomsten voor de duur van zes maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan!

Nieuw met betrekking tot het concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen nog maar een concurrentiebeding worden opgenomen indien in die overeenkomst gemotiveerd wordt dat zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen/rechtvaardigen. Indien motivering ontbreekt, is het concurrentiebeding niet geldig (=nietig) Op verzoek van de werknemer kan de rechter het concurrentiebeding vernietigen indien hij meent dat de motivering de noodzaak voor een concurrentiebeding onvoldoende onderbouwt. Let op : een relatiebeding is volgens de wet ook een concurrentiebeding!

 Minimumloon met ingang van 1 juli 2014

Bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli 2014
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.495,20 € 345,05 € 69,01
22 jaar € 1.270,90 € 293,30 € 58,66
21 jaar € 1.084,00 € 250,15 € 50,03
20 jaar €    919,55 € 212,20 € 42,44
19 jaar €    785,00 € 181,15 € 36,23
18 jaar €    680,30 € 157,00 € 31,40
17 jaar €    590,60 € 136,30 € 27,26
16 jaar €    515,85 € 119,05 € 23,81
15 jaar €    448,55 € 103,50 € 20,70

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.